Meru Improved Cookstoves

Meru Improved Cookstoves

Vitapus første projekt

Deltagerne i Vitapus’ grønne initiativer har gjort det muligt for Vitapus, at støtte det første bæredygtige projekt og skabe en samlet CO2-reduktion på 200 tons. Projektet finder sted i Meru området i Kenya, og har til formål at uddele 20.000 klimavenlige komfurer til lokalbefolkningen. Disse klimavenlige komfurer er bidragende til bevarelsen af omkringliggende skovområder, da komfurerne er i stand til at anvende energien mere effektivt og dermed mindske behovet for brænde.

Medfølgende sidegevinster:

Udover at Meru projektet er CO2-reducerende, bærer det også andre positive aspekter med sig:

  1. Reduceret skovrydning og minimeret ødelæggelse af omkringliggende skove.
  2. Reduceret fattigdom, da det effektive komfur mindsker de årlige udgifter til brændsel.
  3. Reduktion af de sundhedsskadelige virkninger, som er forbundet med indendørs luftforurening.
  4. Reduktion i forbrændinger og skader fra madlavning.
  5. Øget vækst i lokalsamfundet.
  6. Effektivisering af madlavningsprocessen, hvilket giver tid til andre vigtige aktiviteter.


CO2balance, Gold Standard og Markit Environmental Registry

Vitapus har støttet projektet ved at købe 200 CO2-kreditter fra projektet, som er startet af CO2balance. CO2balance har derefter sørget for, på vegne af Vitapus, at trække de 200 CO2-kreditter ud af Markit Environmental Registry.

Læs mere om CO2balance og alle deres projekter her

Se certifikatet fra CO2balance her

Meru Improved Cookstoves projektet som Vitapus har støttet, er verificeret af Gold Standard. Gold Standard er oprindeligt startet af Verdensnaturfonden. Gold Standard sørger for at godkende projekterne og sikre kvaliteten af dem. Alle projekter skal derfor leve op til Gold Standards principper.