Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 

Definitioner

”Virksomhed” betyder Vitapus IVS
”Kunde” betyder den person eller firma, hvis køb bliver accepteret af Vitapus IVS.
” Produkter” betyder produkter eller tjenesteydelser, som virksomheden leverer til kunden.

Webshop Mærket

Vitapus er webshop mærket, dvs. at vi udviser god skik ved handel og markedsføring på nettet. Vi har forpligtet os til at overholde initiativets retningslinjer og til hver tid overholde gældende lovgivning for handel og markedsføring på nettet.

webshop-maerket

Basis for betingelserne

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser på et hvilket som helst tidspunkt. Vi vil give besked 30 kalenderdage før ændringer foretages ved at slå disse op på vores hjemmeside.
Hver ordre udgør et tilbud, fra kunden om at købe varerne i overensstemmelse med disse betingelser. Kunden er ansvarlig for at sikre, at vilkårene i ordren og enhver indsendt specifikation af kunden er fuldstændig og korrekt.

Priser og betaling

Alle priser på siden er inklusiv moms.
Ved køb eller tilmelding accepterer kunden at fortrydelsesretten frafalder, da der er tale om et digitalt produkt, som leveres inden for 24 timer.
Vi forbeholder os retten til at afvise enhver handel med personer eller virksomheder.

Abonnementer

Når en kunde køber et abonnement, på månedlig eller årlig basis vil selskabet fakturere kunden det beløb der er anført på tidspunkt for købet, ved hjælp af den betalingsmetode kunden har angivet. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre prisen på abonnementer med to måneders varsel sendt til den e-mail kunden har angivet. Abonnementer begynder, så snart kunden har fuldført tilmeldingsprocessen, herunder bekræftelse af betalingen. Abonnementer fornys automatisk, på en månedlig eller årlig basis, afhængigt af kundens valg. Kunden kan vælge at annullere abonnementet til enhver tid.

Force majeur

Begge parter skal være fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over dennes rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre naturfænomener
Forpligtelser og rettigheder for den undskyldte part forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden hvor den undskyldelig afbrydelse står på. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal parternes respektive forpligtelser genoptages. I tilfælde af at afbrydelsens varighed overstiger tredive kalenderdage, har enhver af parterne ret til at opsige den gældende kontrakt, uden ansvar, forudsat tredive kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den anden part.

Tvister og gældende love

Kontrakten, og enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med den eller dens indhold eller dannelse (herunder ikke- kontraktlige tvister eller krav), er underlagt, og skal fortolkes i overensstemmelse med, dansk ret, og parterne forelægger uigenkaldeligt enekompetence til domstolene i Danmark i forbindelse med en sådan tvist eller krav.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til