CO2 kvoter

CO2 kvoter

CO2 kvoter

Er du interesseret i at købe Co2 kreditter så tag venligst kontakt. Du har også mulighed for at købe kreditterne direkte på vores internationale hjemmeside.

Har du travlt?

Ønsker du at finde ud af hvad CO2 kvoter helt præcist er? Men gider du ikke til at læse en helt masse? Så kan du tage et kig på nedenstående infografik, som kort og præcist fortælle dig hvad CO2 kvoter er. Infografikken giver et konkret eksempel, som skal være bidragende til at skabe forståelse for hvordan markedet for kvoter fungerer.

Dette blogindlæg præsenterer dig også for muligheden for at tage handling for din indvirkning på klimaet ved at købe Vitapus’ CO2 kreditter. Den gennemsnitlige dansker udleder ifølge World Bank Data 7,2 tons CO2 årligt. Ønsker du at tage ansvar for din indvirkning på klimaet kan du købe Vitapus’ CO2 kreditter. En CO2 kredit er tilsvarende en CO2 reduktion på 1 ton. Så ved at købe 7,2 kreditter bliver du helt CO2-neutral. Køb CO2-kreditter her.

Hvad er CO2 kvoter

Ifølge loven om CO2 kvoter er en CO2 kvote retten til at udlede 1 ton CO2-ækvivalent i en nærmere bestemt periode.

Loven har til formål at minimere udledningen af CO2, og andre drivhusgasser på den mest økonomiske og omkostningseffektive måde gennem et system med omsættelige kvoter og kreditter.

Loven om CO2 kvoter vedrører stationære produktionsenheder. Det er klima-, energi- og bygningsministeren som træffer afgørelse om hvorvidt en given produktionsenhed eller aktivitet er omfattet af loven.

Du kan læse mere om lovens indretning og dens anvendelse på Retsinformations hjemmeside.

I Europa er det EU-kommissionen, som kontrollerer og styrer markedet for CO2 kvoter.

Hvad er CO2 kreditter?

CO2 kreditter kommer fra konkrete klimaprojekter, som er bidragende til at mindske udledningen af drivhusgasser. (Ønsker du at vide, hvad drivhusgasser er, så kan du læse vores blogindlæg om drivhusgasser og drivhuseffekten). Som tidligere nævnt svarer en CO2-kredit til 1 ton neutraliseret CO2.

Vitapus deltager i bæredygtige CO2 reducerende klimaprojekter. Disse projekter er godkendt af Verdensnaturfonden. Fælles for alle projekterne er at de skaber permanente og målbare CO2-reduktioner. Udover at projekterne er CO2-reducerende, bærer de ofte flere positive aspekter med sig til lokalsamfundet. Her kan du læse om et af de klimaprojekter Vitapus har støttet op om.

Vitapus har udviklet en række CO2-beregnere, som du kan anvende til at beregne din CO2-udledning for specifikke aktiviteter. Efterfølgende har du mulighed for at skabe en CO2-reduktion ud fra din beregning.

Infografik CO2 kvoter


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til