CO2-udledning

CO2-beregner – Kødindtag

Du kan ved hjælp af nedenstående CO2 beregner udregne din CO2 udledning fra dit indtag af kød.

 

CO2 udledning fra dit kødindtag

Kød bidrager betragteligt til den samlede CO2 udledning. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er Europas samlede forbrug af kød og mejeriprodukter opgjort til at være ansvarlig for ca. 14% af den samlede effekt på den globale opvarmning, som det samlede forbrug i Europa forårsager.

Danskernes indtag af kød

Den gennemsnitlige dansker spiser ifølge tal fra 2010, leveret af Danmarks Statistik, 88,7 kilo kød årligt. Nogle internationale opgørelser viser dog, at vi har et kødforbrug op imod 150 kg. årligt. Disse opgørelser tager dog ikke i tilstrækkelig grad forbehold for Danmarks store eksport af kød. Beregningerne fra Danmarks Statistik tager udgangspunkt i slagtevægten af kød plus importen minus eksporten.

CO2 beregneren 

For at finde frem til din CO2 udledning skal du blot indtaste hvor mange kilo du har spist af den pågældende type kød. Værdierne som beregneren er baseret på kommer fra Fødevareministeriets klimakogebog.

1 kilo oksekød skaber en CO2 udledning på 19,4 kilo.

1 kilo svinekød har et CO2 aftryk på 3,6 kilo.

1 kilo kylling har et CO2 aftryk på 3,4 kilo.

1 kilo lam har en udledning af CO2 på 14,5 kilo.

Som det tydeligt kan ses af ovenstående tal, er CO2-aftrykket for et kilo kød væsentlig større end fra de andre typer af kød. 1 kilo oksekød udleder en mængde CO2 der er ca. 5 gange større en for en tilsvarende mængde af svinekød. Sammenlignet med et kilo kyllingekød har oksekød et klimaaftryk der er ca. 6 gange større.

Når du har udregnet din samlede CO2 udledning fra dit indtag af kød har du mulighed for at lave en CO2 kompensation. Når du laver en CO2 kompensation støtter du op om de klimaprojekter som Vitapus deltager i. Klimaprojekterne er CO2-reducerende og vil ved din deltagelse skabe en CO2 reduktion, som er tilsvarende din CO2 udledning.