Drivhusgasser og drivhuseffekten

Drivhusgasser og drivhuseffekten

Du har sikkert hørt om drivhusgasser før. Vor tids helt store synder når der snakkes om menneskeskabte klimaforandringer. Hvad er drivhusgasser egentlig? Og hvorfor er de så farlige for vores miljø? I denne artikel vil vi komme ind på de mest væsentlige drivhusgasser, hvordan og hvor de udledes, samt hvilken effekt de har på vores jord.

 

Hvad er drivhusgasser og hvorfor er de så farlige?

Listen over drivhusgasser er lang og indviklet. For at gøre det hele mere overskueligt vil vi tage fat i CO2 (kuldioxid) og metan denne gang.

Hovedbidragyderen til den menneskeskabte drivhuseffekt er CO2 (kuldioxid). Globalt står CO2 for over 60% af den forøgede drivhuseffekt. I industrialiserede lande udgør CO2 mere end 80% af de udledte drivhusgasser. COudledes i høj grad ved forbrænding af fossile brændstof som fx. kul, olie og gas. Dette forekommer hovedsageligt ved produktionen af el og ved transport.

Den næst vigtigste drivhusgas, der medvirker til den menneskeskabte drivhuseffekt, er metan. Siden begyndelsen af den industrielle revolution, er indholdet af metan i atmosfæren blevet fordoblet, og har været skyld i 20% af forøgelsen af drivhuseffekten. I industrialiserede lande står metan typisk for 15% af den samlede mængde udledte drivhusgasser.

Størstedelen af udledningen af metan stammer fra drøvtyggende dyrs fordøjelsessytem. Dette er eksempelvis køer, får og geder.

 

Drivhusgassers evne til at holde på varmen

Når solens stråler kommer ind i Jordens atmosfære, er det som kortbølget stråling, hovedsageligt i form af lys i den synlige del af spektret (det lys vi kan se med vores øjne). Når denne stråling rammer jordens overflade, bliver det meste af energien fra strålingen afsat som varme i Jorden.

Når Jorden skal af med denne varme igen, sker det ved at der bliver sendt langbølget, infrarød stråling (som ikke er synligt for øjet) ud i atmosfæren. På vej ud af atmosfæren bliver en del af denne varme stoppet af drivhusgasserne, på denne måde holder drivhusgasserne på Jordens varme. Dette er beskrivelsen af det fænomen vi kender som drivhuseffekten.

Drivhuseffekten er en nødvendighed, for uden den ville Jordens temperatur være cirka 19 grader celsius og dette ville gøre vores blå planet helt ubeboelig. Drivhuseffekten bliver først farlig, når den naturlige effekt overdrives af menneskets behov for energi i forskellige former og skaber forøget menneskeskabt drivhuseffekt, ved forhøjet produktion og udledning af drivhusgasser.

Politikere og diverse medier har i de senere år lagt meget vægt på klima og miljø, som en del af de samfundsproblematikker vi står overfor, men er det hele blot varm luft? Temperaturen på Jorden er stigende og mængden af is på polerne er faldende. De stigende temperaturer har indvirkning på hele jorden som økosystem og det er tid til at handle, hvis vi ønsker at overlade jorden til kommende generationer.

Der er stor diskussion om hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej, samt om global opvarmning blot er spekulation. Undersøgelser viser dog, at der er en 97% konsensus blandt miljøanalytikere og -forskere, som siger at den globale opvarmning er menneskeskabt.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til