Hvordan håndterer I stress på arbejdspladsen?

Hvordan håndterer I stress på arbejdspladsen?

Som virksomhed har du et ansvar for at dine medarbejdere trives, og har det godt. Det bør være en inkorporerede del af din virksomheds CSR strategi, hvordan I arbejdet med trivsel og velvære på arbejdspladsen.

For at sikre trivsel er det essentielt, at du som leder har den enkelte medarbejder for øje. Alle har forskellige grænser for, hvornår de bliver for pressede. Nogle kan klare meget og trives under pres, mens andre bukker under med det samme. Det vigtigste er, at det håndteres ordentligt fra starten. For at undgå at medarbejderne bliver så stressede at de ikke kan klare det mere, bør din virksomhed have systemer opbygget, så stressen tages i opløbet.

Tag stressen i opløbet

Hvis en medarbejder begynder at føle sig presset, er det vigtigt at skabe et forum hvor det er okay at sige højt. Så kan der laves nogle ændringer, inden at det går helt galt. Ved nogen vil det være nok at tale om, andre skal måske have nogle nye værktøjer eller mulighed for at uddelegere nogle opgaver til andre. 

For nogle kan det være nødvendigt at gå lidt ned i tid, holde lidt fri eller lave nogle strukturelle omlægninger. Uanset hvad er det utroligt vigtigt at virksomheden og ledelsen griber ind, så snart de har en fornemmelse af en medarbejder ikke trives, eller kan overskue sine opgaver.

Effektiv stressbehandling

Sker det alligevel på trods af en god kultur, trivsel og effektive systemer der skal forebygge stress, at enkelte medarbejdere får brug for stressbehandling, kan din virksomhed med fordel have eksterne behandlere tilkoblet virksomheden. Læs mere om stressbehandling og tilbud her.

Undgå at stressen bliver et tabu

Som leder er det altafgørende at du italesætter stress og stresshåndtering for at undgå at det bliver et tabu, som for nogle medarbejdere kan virke stigmatiserende. På den måde vil dine medarbejdere have en større tilbøjelighed til at åbne og op og spørge om hjælp, hvis de har  brug for den. Det gælder som leder, at skabe en kultur, hvor det er okay at italesætte hvis du føler dig presset og okay at du siger fra hvis det bliver for meget.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til