Miljøpris 2017 – KLS PurePrint

KLS PurePrint

KLS PurePrint er et grønt trykkeri, som tilbyder 100% bæredygtige tryksager. Deres produkter er miljøneutrale og Cradle-to-Cradle certificerede, hvilket betyder at produkterne hverken er giftige for mennesker og miljø. Når produkterne nedbrydes indgår de komplet i naturens eget kredsløb, hvilket betegnes som cirkulær økonomi. Hos KLS PurePrint kan du blandt andet få trykt dit grafiske materiale på stenpapir eller frøpapir.

Trykkeriet har opnået en del certificeringer, herunder Nordisk Miljømærkning og Miljømærket for Ansvarligt Skovbrug. Men ambitionerne stopper ikke her, for KLS PurePrint har en vision om at blive verdens grønneste trykkeri. For sit ambitiøse arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi fortjener KLS PurePrint at modtage Vitapus Miljøpris i 2017.

“Vi synes at det er alt afgørende, at så mange som muligt bliver bevidste om de kæmpe store udfordringer vi har med store klimaforandringer, ressource knaphed – og ikke mindst de større og større problemer vi som mennesker står over for med skadelige kemikalier og tungmetaller i rigtig mange af de produkter vi omgiver os med. Når vi er bevidste om det, kan vi begynde at gøre noget ved det. Og har man viljen og en nødvendig vedholdenhed, så kan det lade sig gøre, også for mindre og mellemstore virksomheder.”

“Vi besluttede os for 5 år siden for at vi ville være Verdens mest bæredygtige trykkeri. Det har kostet mange millioner i udvikling af bl.a. papir, trykfarver, lakker m.v. – og vores produktion er lagt om, så vi som det eneste trykkeri i Skandinavien er CO2 neutrale, bl.a. ved kun at benytte energi fra vores egen vindmølle, og ved kun at køre i el-biler. Hvis flere virksomheder fik øjnene op for de muligheder den cirkulære tankegang giver, både i besparelser og ikke mindst i profilering udadtil, så ville det betyde rigtig meget for selve virksomheden, men ikke mindst for de fremtidige generationer. Vi ville få vores råvarer til slå til længere, vi ville blive mindre syge, og vi ville alle få et bedre liv.”

Du kan læse mere om KLS PurePrint her: http://klspureprint.dk/

 

KLS PurePrint