Miljøpris2016-ceptu

Ceptu

Ceptu er virksomheden bag den unikke teknologi FieldSense. FieldSense gør landmænd i stand til at overvåge deres marker via satellitteknologi. Satellitteknologien gør at landmændene kan indsamle data om jordens fysiske, kemiske og biologiske systemer. Det bliver derfor nemmere at følge udviklingen samt væksten i marken og overvåge indvirkningen af afgrødebehandlinger.

Ceptu har kvalificeret sig til Vitapus miljøpris i 2016, grundet at deres innovative tilgang er med til at reducere forbruget af sprøjtemidler inden for landbruget.

“Vores bud på, hvordan en grøn og bæredygtig verden skabes tager udgangspunkt i landbrugsindustrien, hvilket er hvor, vi primært beskæftiger os. Vi mener – takt med, at en fortsat voksende verdensbefolkning vil kræve en tilsvarende større mængde føde – at der er behov for at optimere på den måde, der produceres fødevare. I hele værdikæden i produktionen af mad kan der optimeres. Vi har valgt et fokus på produktionen af afgrøder til fødevare, fodder og biobrændsel.

I denne produktion tabes der overalt i verden en umådelig mængde af afgrøder til uopdagede plantesygdomme, angreb og undergødskning. Med vores system og lignende løsninger kan vi gøre landmanden opmærksom på disse problemer tidligt i vækstsæsonen, hvorfra landmanden kan begynde en tilsvarende tidligere behandling og derved reducere eller helt undgå udbyttetab i marken. Alene i 2015 blev der i Danmark tab for 140m kroner afgrøder på grund af en enkelt plantesygdom. Automatiserede løsninger til at opdage og forebygge plantesygdomme har derfor en kæmpe værdi i verden.

Samtidig arbejder vi med at gøre det nemmere for landmænd at reducere deres forbrug af sprøjtemidler og gødning – igen ved brug af satellitteknologi. Vi sparer vores nuværende kunder for 10-15% gødning per spredning med vores løsning, hvilket på sigt både har en positiv økonomisk indflydelse på landmanden samt en positiv indflydelse på miljøet, idet den meget forurenende proces ved at udvinde eksempelvis kvælstof til gødskning kan nedtrappes samt idet færre sprøjtemidler ender i jorden og senere i grundvandet.

Alt i alt er det hele værdikæden i eksempelvis landbruget, der skal nytænkes. Vi har valgt et snævert fokus, som vi mener, er inden for rækkevidde at forbedre på.”

Læs mere om FieldSense her: www.fieldsenseapp.com

 

FieldSense