Rundt om CSR

Rundt om CSR

Hvad er CSR?

CSR er den kortere betegnelse for begrebet Corporate Social Responsibility. Udtrykket dækker over en idé om, at virksomheder også bærer et socialt ansvar overfor det nærliggende samfund. Derfor er det virksomhedens forpligtelse at sørge for at principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdsforhold og miljø opretholdes.

Opgaven består altså i at sikre minimal skade på samfundet og størst mulig værdi for både kunder, økonomien og miljøet. For virksomheden handler det altså om at finde balancen mellem de 3 P’er: People, Planet og Profit. Derfor bliver succesfuld CSR også betegnet som ”Corporate Citizenship”.  

 

CSR-principper

I initiativet ”Global Impact”, udfærdiget af FN, er der opstillet ti generelle principper for CSR. Principperne dækker over fire områder:

  •       Menneskerettigheder.
  •       Arbejdsforhold.
  •       Miljø.
  •       Korruption.

 

Corporate Social Responsibility er især relevant for globale virksomheder, som opererer i lande med lavere standarder for arbejdsforhold, miljøpåvirkning og korruption. Nutidens forbrugere tillægger i højere grad etik og bæredygtighed betydning. Det er altså her virksomheden virkelig har en mulighed for at skille sig ud. Samfundsmæssigt ansvar handler i høj grad om værdier, og det har derfor potentialet til at fungere som en personlighed for virksomheden.

 

Lovgivning om Corporate Social Responsibility

Reglerne for CSR er få, og initiativerne er i høj grad baseret på frivillighed. Virksomhederne forpligter sig altså til at gøre mere end der er påkrævet af dem. Kun de største virksomheder i Danmark er pålagt at gøre rede for deres arbejde med CSR i årsrapporten. Lovkravet fra 2009 stiller ingen krav til mindre virksomheder om at gøre sig disse overvejelser. Alligevel vælger mange virksomheder at bære deres del af ansvaret, da fordelene langt overstiger de økonomiske udgifter.

Corporate Social Responsibility er en klog investering. Derfor giver det også mening for virksomheder i alle størrelser at indtænke som en del af forretningsgangen. Dette kan gøres på et utal af måder, så principperne tilpasses den enkelte virksomheds forretningsmodel, strategier og produkter.

 

Hvorfor bekymre sig om CSR?

Undersøgelser har vist, at forbrugere i stigende grad sætter spørgsmålstegn ved virksomhedens etik og moral. Over halvdelen af de adspurgte mente, at virksomhederne ikke tager nok socialt ansvar. Desuden blev det påvist, at kunderne er også er villige til at betale en højere pris for produktet, hvis det er produceret under ansvarlige forhold.

Særligt fremgangen af sociale medier har betydet, at alle får en stemme. Virksomhederne bliver holdt i ørerne som aldrig før af forbrugerne, og et negativt opslag på Facebook kan koste forretningen dyrt. Argumenterne for CSR er mange, og det giver derfor god mening prøve at tænke det ind i virksomhedens arbejdsgang.

 

Sådan kommer du i gang

Mange virksomheder arbejder allerede ud fra nogle principper, som kan defineres som CSR. I hverdagen tænkes der måske sjældent over det, men minimering af arbejdsskader og en fair rekrutteringsproces er også Corporate Social Responsibility.

Arbejdet med CSR kan foregå på mange måder. Det vigtigste er, at gøre sig klart hvilke projekter man vil støtte og hvorfor. Arbejdet kan foregå på både internt og eksternt niveau. Som virksomhed kan man f.eks. vælge at arbejde på at forbedre arbejdsforhold, mindske sit forbrug af ressourcer, eller at stille skarpere krav til sine leverandører. Derudover findes der et utal af organisationer og klimaprojekter, som man kan vælge at støtte op.

Som altid er et godt udgangspunkt at starte med at kigge på, hvad konkurrenterne gør. Det giver virksomheden bedre mulighed for at differentiere sig i forhold til konkurrentens strategier. Derudover anbefales det løbende at inddrage virksomhedens interessenter i forløbet for at få afdækket behov og interesser.

Dernæst skal der udarbejdes konkrete strategier og målbare resultater. At opstille nogle konkrete mål er alfa og omega for at projektet lykkes. Hverken medarbejdere eller kunder tror på tomme floskler, og de kan hurtigt gennemskue, om der er handling bagved ordene. Succesfuld implementering af CSR-strategier kræver derfor god planlægning og ledelse.  

Eksempler

  •       Investeringer i forskning og bæredygtige løsninger.
  •       Krav om at underleverandører også lever op til virksomhedens etiske regelsæt.
  •       Reducering af vand, energi- eller kemikalieforbrug.

 

På nettet findes der et hav af konkrete eksempler på større eller mindre CSR-tiltag. Nogle initiativer omfatter store investeringer i forskningsprojekter, mens andre har til formål at sikre et lavere sygefravær blandt medarbejderne. Mange virksomheder arbejder også målrettet mod at mindske ressourcespild, hvilket i sidste ender gavner både miljøet og virksomhedens omkostninger. I dag stiller mange ligeledes krav om, at underleverandører også overholder virksomhedens etiske regelsæt (Code of Conduct).

De bedste beslutninger træffes på et veloplyst grundlag, så grundig research er nøglen til vellykket CSR.

 

3 gode grunde til at arbejde med CSR

1)   Det sender et signal om ansvarlighed, hvilket øger virksomhedens troværdighed.

2)   Det kan bidrage til at give virksomheden en ønsket profil eller markedsposition.

3)   Det kan medvirke til en styrket konkurrenceevne og dermed øget indtjening.

Mange eksperter understreger, at man ikke skal undervurdere vigtigheden af CSR. Selvom forbrugerne ikke nødvendigvis kender til begrebet, er socialt ansvar i stigende grad noget de bekymrer sig om. Virksomhedens troværdighed øges altså i kundens øjne, når virksomheden tager medansvar. Desuden kan fokus på eksempelvis miljø eller bæredygtighed bidrage til at virksomheden skiller sig ud blandt konkurrenterne. I sidste ende kan det betyde en styrket markedsposition og dermed øget indtjening.

At udvise socialt ansvar er derfor ligeså meget i virksomhedens interesse som i forbrugerens.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til