Sociale møbler i et bæredygtigt perspektiv

Sociale møbler i et bæredygtigt perspektiv

Hos Vitapus vil gerne inspirere virksomheder til, hvordan bæredygtighed kan indtænkes som en fundamental del af forretningen. Derfor vil vi præsentere TimberNest, der designer og producerer sociale møbler.

TimberNest har en fremgangsmåde og en vision, der er meget tidssvarende og relevant. Det samfundsmæssige ansvar indtænkes også som en helt naturlig del af det at drive virksomhed.

Sociale møbler og en klar vision

TimberNest producerer og designer sociale møbler. Det er dansk design, producerede af dansk træ i Danmark. Spørger du medstifter, Kristian Grove Poulsen, er det helt bevidst valg:

– Dansk træ er CO2-neutralt. Ved brug af træ der kommer fra danske skovarealer, belaster man næsten ikke atmosfæren med ekstra CO2. Set i et livscyklusperspektiv er det selve transporten af træet, der er CO2-udledende.

I Danmark bevares skovarealerne. Vi fælder ikke flere træer end den løbende tilvækst af nye træer. Bliver træet efter endt brug anvendt som brændsel til energi, mindskes samtidig brugen af fossile brændstoffer

Her kan du læse mere om bæredygtig skovdrift.

CO2 Neutral Forsendelse

Transport er en CO2-udledende affære. Derfor har TimberNest indgået et samarbejde med Vitapus. Vitapus varetager CO2-neutraliseringen af alle leveringer af TimberNest.

Det vil helt konkret sige at den transport der er forbundet med leveringen af de sociale møbler til kunder, bliver beregnet ved hjælp af en grøn transport-beregner udviklet af Teknologisk Institut.

Beregneren hjælper os med at klarlægge hvor meget CO2, der bliver udledt ved levering af møblerne.

Vi sørger for at skabe en CO2-reduktion der er tilsvarende den mængde CO2, der bliver udledt. Ved at støtte op om udvalgte klimaprojekter, skabes der balance.

Hos Vitapus sørger vi for, at vælge klimaprojekter, hvor der skabes permanente og målbare CO2-reduktioner. Disse projekter verificeres ligeledes af en troværdig tredjepart – eksempelvis Gold Standard, der oprindeligt er startet af Verdensnaturfonden.

Besøg TimberNest

Vil du læse nærmere om TimberNest, så besøg deres hjemmeside. Her kan du læse nærmere om produktet og se en lang række af billeder.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til