Vedvarende energi

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en af vor tids mest eftersøgte energikilder og det kommer i mange former. Vedvarende energi er en fælles betegnelse for energikilder, som ikke har begrænsede reserver i naturen, men som dog er begrænsede i deres umiddelbare forekomst. En ofte nævnt problemstilling vedrørende vedvarende energi, er at man ikke kan opbevare energien, når man producerer mere end der er behov for, så man kan bruge det på et senere tidspunkt, når forbruget overstiger produktionen. Den vedvarende energi er med andre ord kun anvendelig i det øjeblik det bliver produceret og ikke senere hen. De fleste energiformer, der er vedvarende, stammer fra solen. Nogle få af de vedvarende energiformer stammer dog fra månens påvirkning af jorden, fx tidevandsenergi.

dette kort kan du se hvilke energikilder der anvendes i realtid i Europas lande. Ydermere illustrerer kortet også hvilke lande, der giver og modtager energi til og fra hinanden. Dette er meget almindeligt, når man beskæftiger sig med vedvarende energi, da det er svært at lagre den producerede energi i forbindelse med vedvarende energikilder.

Forskellige typer vedvarende energi

I dette indlæg vil vi berøre nogle af de mest gængse eksempler på vedvarende energi:

  •       Solenergi
  •       Vandenergi
  •       Bølgeenergi
  •       Vindenergi

 

Solenergi

Solenergi er en af de mest naturlige og klimavenlige energiformer der findes. Solen kan udnyttes på to måder. Enten kan man ved hjælp af solfangere producere varme ved hjælp af solens stråler, eller også kan man ved hjælp af solceller producere elektricitet. For at kunne omdanne lysstrålingen fra solen, skal man bruge en solcelle. En solcelle omdanner solens stråler til energi ved hjælp af den fotoelektriske effekt. Kort fortalt virker en solcelle ved at elektroner i cellen bliver ramt af fotoner (energipartikler) fra sollyset og elektronerne tilføres herved energi. Dette gør elektronerne i stand til, at trænge gennem en såkaldt p-n overgang i solcellens diode. Dette skaber en forskel i elektronkoncentrationen mellem forsiden og bagsiden. Elektronerne opsamles på solcellens forsidekontakt, ledes ud gennem en ledning, føres tilbage til bagsiden og tilføres energi fra solens stråler igen.

Vandenergi

Vand der løber i gennem åer, vandløb eller floder kan benyttes til at generere energi. Vandenergi er specielt udbredt i Norge og Sverige, hvor deres geografiske betingelser gør at der er stor højdeforskel i landskabet og derved meget vand der løber frit. Energien genereres ved at lade vandet strømme i gennem store turbiner, som driver generatorer og udfaldet er vedvarende energi. Endnu en gang er denne energiform afhængig af en naturkraft og det er derfor ikke en sikkerhed at denne energiform hele tiden er tilgængelig.

Bølgeenergi

En ret ny form for vedvarede energikilde, der er ved at komme frem i verden og som stadig er under udvikling, er bølgeenergi. Bølgeenergi kommer som navnet antyder, fra bølger. Energien produceres ved at specielle anlæg ude i havet tapper bølgernes energi, ved at store flydere bevæger sig op og ned i takt med bølgerne og driver en akse, som er koblet til en generator der producerer strøm.

Vindenergi

Ved hjælp af vindmøller kan kraften fra vind omdannes til energi. Vinden rammer vindmøllens ”vinger” og får dem derved til at rotere. Inde i vindmøllens indre sætter denne rotation gang i en generator, som generer vedvarende energi. Mængden af energi en vindmølle kan generere, afhænger af vindens kraft på det pågældende tidspunkt. Dette er en af årsagerne til, at man ikke kan nøjes med vindenergi. Hvad skulle man stille op på dage hvor der var helt vindstille, hvis det var den eneste energikilde der var til rådighed? Vindmøller kan nogen gange generere mere strøm end der er behov for. Denne energi kan ikke lagres effektivt nok, til at det kan betale sig. Man løser som regel dette ved, at overføre den overskydende energi, der er blevet genereret, til de omkringliggende lande. Vindmøller har også en øvre begrænsning for hvor meget vind de kan holde til. Blæser det for meget en dag, vil vindmøllens bremser slå til og den vil stoppe med at generere strøm, for at undgå at gå i stykker ved for høje omdrejninger.


Kontakt info
Vitapus
Email: info@vitapus.com
CVR: 37542008
CO2-neutral med Vitapus

Følg os på de sociale medier

Nomineret til